Geosmart

Geosmart je privatna geodetska firma koja pruža kompletne usluge u svakom aspektu izvođenja geodetskih radova.

DRŽAVNI PREMER I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Identifikacija parcela, omeđavanje – obnavljanje granica katastarskih parcela, deoba parcela ,snimanje objekata za legalizaciju i uknjižbu, formiranje građevinskih parcela, izrada projekata geodetskog obeležavanja, snimanje vodova, izrada katastarsko topografskih planova , izrada situacionih planova.

GEODEZIJA U ARHEOLOGIJI

Izrada situacionih planova arheoloških lokaliteta, izrada digitalnog modela terena arheoloških lokaliteta, obeležavanje i snimanje arheoloških sondi, nivelanje slojeva u sondama, snimanje položaja nalaza, izrada nivelmanskog dnevnika.

INŽENJERSKA GEODEZIJA U GRAĐEVINARSTVU

Izrada geodetskih mreža – operativnih poligona, izrada situacionih planova, izrada katastarsko topografskih planova, izrada digitalnih modela terena, razrada projekata, obeležavanje  geometrije  objekata, izrada elaborata kontrole izvedenih temelja, izrada elaborata kontrole izvedenih konstrukcija objekata, računanje kubature iskopa i nasipa, snimanje izvedenog stanja objekata, saobraćajnica, vodova, praćenje sleganja i deformacija objekata, snimanje fasada.

INŽENJERSKA GEODEZIJA U MAŠINSTVU

Geodetsko praćenje montiranja čelične konstrukcije, geodetski radovi pri izradi rezervoara, centriranje mašinske opreme, obeležavanje, snimanje i nivelanje kranskih šina, geodetsko praćenje izgradnje žičara, silosa, fasada, naftovoda,…

Dobro došli na sajt geosmart.rs

Razvili smo jaku reputaciju za pružanje visokog kvaliteta. Mi menjamo svet, pomeramo granice…sve po pravoj meri.
Završavamo projekte pre predviđenog roka, redovno komuniciramo sa Vama i obaveštavamo Vas o toku i napretku Vašeg projekta.
Naši klijenti se kreću od vlasnika objekata i parcela, preko investitora, projektnih biroa i ostalih pravnih lica do velikih internacionalnih kompanija.
U timu rade iskusni inženjeri geodezije koji su svoje znanje i iskustvo sticali radeći na projektima u Srbiji, Rusiji, Maroku i Libiji.
Sa nama ćete uštedeti vreme i novac, a dobiti kvalitetno i brzo rešen zahtev ili projekat.

Ukoliko imate pitanja iz oblasti geodezije naša stručna ekipa je tu da Vam pomogne.

Pišite nam

10 + 15 =

Biro za geodetske radove i obradu podataka GEOSMART, Beograd

Dušana Vukasovića 48b/2, Novi Beograd

Matični broj: 62333413

Pib: 106868107